Fes clic sobre el número i afegeix la resposta

1       2           
     3           
              
  4              
              
  5              
              
     6           
              
              
7                
              

Definicions horitzontals:

1. La representació d'una idea.
3. La por al foraster
4. Mirada interior, anàlisi que l'home fa del seu propi interior.
5. En llatí "màscara tràgica". Implica una certa transcendència respecte a l'home
6. Personalitat-base, model cultural d'una ètnia.
7. Tipus específic de creença en un món transcendent.

Definicions verticals:

1. En grec la paraula significa "visió"
2. anàlisi de l'exterior, de la societat, la cultura i la conducta dels altres.