Lèxic bàsic 2

Tria el concepte que correspon a les definicions.

Prové del llatí i significa conreu de la terra. El mot deriva del llatí medieval. Actualment i molt en general significa "la manera de viure d'un poble, el llegat social que un individu rep del seu grup" (Kluckhohn).
Teoria segons la qual les societats es regeixen també segons les lleis de Darwin (selecció natural i supervivència dels més forts), que es perpetuen en la cultura per mecanismes similars als que s'havien desenvolupat en la naturalesa.
Teoria segons la qual la cultura humana és un conjunt d'estructures, elements lligats per un conjunt de regles en comú.
Grup humà que s'identifica a sí mateix com a un "nosaltres". Forma pròpia d'un grup que expressa valors culturals i manifesta una determinada actitud davant la vida.
Desenvolupament d'una espècie en el temps fins arribar a esdevenir d'una forma determinada.