Textos, Apunts, Activitats, Notícies, Links, Fòrum.
MENÚ
Textos

 

"No podem perdre de vista que som animals"
Entrevista a R. Margalef

per Luis Angel Fernández Hermana*

Breu Currículum vitae de l'entrevistat

Ecòleg espanyol. Investigador i director de l'Institut Espanyol d'Investigacions Pesqueres. Des de 1967, catedràtic d'ecologia en la Universitat de Barcelona. Considerat l'impulsor de l'ecologia a Espanya i una autoritat mundial en l'estudi de les aigües continentals. Fundador de la limnología espanyola, en els seus treballs ha introduït l'ús de models matemàtics. Autor de: "Teoria de la Informació en l'Ecologia" (1957), "Perspectives de la teoria ecològica" (1968), "Ecologia" (1974) i "Limnología" (1984), entre altres obres. Premi Ramón i Cajal d'investigació científica (1984).

Ramon Margalef és sens dubte un dels ecòlegs més importants del nostre segle, i en són testimonis la seva legió de deixebles. Situat davant el debat entre economistes i biòlegs sobre la denominada "la qüestió de la població", el científic, com l'esclau que sostenia la corona de llorer del vencedor durant el passeig triomfal pels carrers de la Roma imperial, ens recorda amb veu suau: "No oblidem que som un animal com altre qualsevol sotmès a les lleis de la biologia". Per a Margalef, l'home ha pretès distanciar-se del seu antecessor en l'escala de l'evolució natural a força d'espectaculars cops propinats amb tot el vigor de la seva pròpia evolució cultural, sustentada sobretot en la massiva utilització d'energia. El resultat final, segons Margalef, era previsible: les lleis de la selecció natural segueixen operant amb tot el seu rigor fins i tot en el pinacle de la civilització. I l'home ha adquirit un poder extraordinari per a accelerar les conseqüències de les seves freqüents faltes de racionalitat.

P.- En primer lloc, tenim un problema amb la població que deguem tractar?

R.- Tots els organismes vius tenen, en un moment o altre, problemes de superpoblació, que es resolen a través de les pròpies pressions naturals. L'home té aquesta característica peculiar de creure que anticipa els esdeveniments i creu que pot influir sobre ells més del que realment influeix, la qual cosa, al seu torn, té, com aspecte positiu, que li desperta un cert sentit de responsabilitat.

P.- O sigui, que la possibilitat real d'actuació sobre les dimensions de la població és limitada.

R.- Si. Però seguim discutint sobre això perquè hem perdut de vista que l'home és un animal com altre qualsevol, un organisme més. Durant tota una època, les idees de l'evolució de l'home van produir un agitat debat que es va centrar en un aspecte limitat: la visió tradicional religiosa de l'home com una criatura a part, especial. I això va donar lloc a moltes controvèrsies que tots coneixem. Quan els bisbes van deixar d'empipar-se amb qui deien que l'home descendia del mico, els intel·lectuals que mantenien l'actitud progressista van adoptar un punt de vista que venia a admetre, despreocupadament, que les idees que pretenien defensar podien ser interessants en la polèmica, encara que no impedien reconèixer que érem molt diferents a la resta dels organismes. La idea que l'home estava desconnectat de la naturalesa es va imposar i tota la polèmica va ser un episodi utilitzat des d'una perspectiva intel·lectual, no científica.

P.- Quines han estat les conseqüències d'aquesta polèmica?

R.- Intel·lectualment l'home és avui un organisme molt poderós, que assumeix una certa responsabilitat pels seus actes. Però el cas és que el resultat d'aquesta polèmica sobre el seu origen animal, la seva inserció profunda en la naturalesa i la seva pretensió d'erigir-se en un cas a part, ha tingut unes conseqüències bastant negatives. L'home, vulgui admetre o no, està sotmès a la selecció natural. I, actualment, un dels factors d'aquesta selecció és l'augment de la població. L'home ha arribat a un domini extraordinari de l'energia, dels recursos, i quan es vol discutir entre distints grups humans la qüestió de la població s'oblida que el factor important és la taxa d'augment del total de recursos que l'home utilitza: en altres paraules, el creixement que cal reconduir a zero és la suma de l'increment de la població més la suma de l'increment en l'ús de recursos per cadascun dels individus. Naturalment, el món desenvolupat planteja una posició molt injusta quan pretén disminuir la taxa de multiplicació dels altres sense disminuir la taxa d'augment de la utilització de recursos per càpita entre els individus de la seva pròpia població.

P.- Aquest factor actuarà com una barrera natural a l'augment de la població?

R.- És natural que la població es limiti per factors naturals. Encara no hem arribat a aquest límit, però en les discussions que s'entaulen entre els distints pobles sobre la forma de controlar l'augment de la població es comet sempre aquesta tremenda injustícia, es parla del nombre d'individus sense esmentar la taxa de consum de recursos per càpita. Aquí està el quid de la dolenta comprensió de la veritable naturalesa de l'home. Si l'home és un descendent del mico, és una estirp en la qual segueix sent vigent la dinàmica de la selecció natural. En cas contrari, si no es considera com un organisme que forma part de la naturalesa, no cessarà de proposar solucions molt poc convincents i no li quedarà més remei que sofrir el problema. Això va molt més allà de les postures religioses. L'única forma que tenen les poblacions amb pocs recursos de mantenir el seu capital gènic, que és la forma com competeixen els organismes, és produint més fills.

P.- Hi ha exemples en el món animal dels quals es puguin treure experiències?

R.- Clar, les formiguetes. Han arribat a l'esterilitat per a controlar la població i deixen que una reina posi els ous. Però no hi ha gens equiparable al que significa l'ús dels recursos per part dels éssers humans. Els animals usen només els recursos com alimentació. Nosaltres, a més, tenim una cultura que consumeix una gran quantitat d'energia per càpita. Això és el que genera desigualtats dintre de cada cultura humana i, en terme mitjà, desigualtats entre totes les cultures. Aquesta és una condició única dintre de la biologia de les espècies. N'hi ha prou a que tornem un poc endarrere sobre l'origen de l'home perquè vegem que aquestes característiques peculiars no han anul·lat l'evolució. A més, hi ha una cosa molt important. Els caràcters que han donat la superioritat a l'espècie i li ha permès multiplicar-se enormement, són dues: l'ús de recursos externs i d'instruments, la mà, i l'altre l'evolució cultural, la veu. La veu i la mà ens han dut moltíssim més enllà d'on ha arribat qualsevol altra espècie o els nostres propis avantpassats en la línia evolutiva. Aquestes trets, que constitueixen els senyals d'identitat de l'espècie, segueixen actuant com factors de competició darwiniana dintre d'ella. És a dir, que els homes, vulguem o no, vam competir els uns amb els altres per l'ús dels recursos. Com és natural, resulta abusiu que el qual usa més recursos pretengui moralitzar a la part de la humanitat que està en pitjors condicions perquè detinguin l'única possibilitat que té d'anar endavant en la via biològica: produir un excés d'individus, molts dels quals moriran, però els quals quedin podran contribuir a fer més eficient la constitució genètica. Aquest procés corre paral·lel amb el qual succeeix entre els més poderosos: en ells, més probablement, la seva característica genètica de supervivència no millora i cada vegada han d'acudir més al recurs de la medicina. Aquest és un problema molt seriós.

P.- És un factor "típic" de selecció natural traslladar el problema als freturosos de recursos i acusar-los de reproduir-se a l'excés, descontroladament?

R.- Efectivament. Com deia abans, l'home s'ha diferenciat de les altres espècies per la seva capacitat de manejar utensilis i el foc, que és la introducció de l'ús de l'energia. Això és el que li ha permès distanciar-se del ximpancé o de quin fos el seu avantpassat. Però això segueix sent un factor d'evolució en el si de l'espècie humana. La part més beneficiada per l'ús dels recursos ha aconseguit un enorme poder i ho exerceix d'una manera intractable. Una de les expressions culturals d'aquest poder és pretendre dir-los als altres "és millor que no us reproduïu". I la seva traducció pràctica es manifesta de moltes maneres, com la venda d'armes, impedir-los que es desenvolupin, etc. Però vendre'ls armes és un poc perillós, perquè llavors pot ajudar a la selecció natural de manera no totalment desitjada pels venedors.

P.- Des del punt de vista de la dinàmica de poblacions el problema resideix en una distribució desequilibrada de recursos o que ja hem tocat fons i, simplement, no hi ha més recursos per a tots?

R.- Sí, estem davant recursos limitats. La competència i la selecció natural es produeixen per la limitació dels recursos. Estem utilitzant moltíssim més espai del que necessitem. Les vies de comunicació, la segona residència, els camps de golf, etc., ocupen espais molt grans. No és ideal saturar totalment els espais naturals, que omplim tots els llocs del globus. La resposta de la naturalesa pot venir en qualsevol moment i de moltes maneres: un canvi climàtic o qualsevol altre esdeveniment imprevisible, que limiti seriosament les nostres capacitats actuals.

El problema del debat sobre la població, com el de la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre Població i Desenvolupament del Caire, és que es discuteix des de punts de vista molt diferents, entre una part de la humanitat que s'ha apropiat de la gran majoria dels recursos, de l'energia i, per tant, acumula un poder enorme, i la resta l'única possibilitat que té de resistir és reproduir-se molt amb l'esperança que algun sobreviurà. Si això ho posem en termes pràctics, com el desig de creixement zero, cal fer-lo sumant població i consum d'energia per càpita. Això ja ho havia explicat jo en un llibre publicat en els anys 70, "Ecologia", les dades de la qual estan lògicament antiquades, però la tendència es manté i la divergència entre les variables és encara major en favor del països rics: menys població i més consum de recursos. En els fòrums internacionals ells duen l'aigua al seu molí, però si s'analitzen els seus arguments des del punt de vista de la selecció natural, se'ls nota de seguida què és el que pretenen.

P.- Concentració de recursos en poques mans i, per altra banda, estem pròxims al límit dels recursos de la Terra ocupant tots els espais disponibles. Què aconseguiríem si hagués una redistribució equitativa dels recursos?

R.- Primer, si tota la població humana pretengués usar els recursos en la quantitat amb que ho fa la part rica, aviat quedaria de manifest la impossibilitat d'aconseguir-lo. Per tant, hauríem de veure aquesta qüestió des d'una perspectiva diferent. Com ja he assenyalat abans, hem perdut de vista que l'espècie humana és una espècie animal sotmesa a una dinàmica biològica. Tenim una gran confiança en el poder de la nostra cultura, però no s'han eliminat els factors de selecció ni les pressions dintre de l'espècie, com és natural. Cal retornar a formular-se el que representa la "hominització" i oblidar-nos del plantejament intel·lectual de "que hem sabut sempre que l'home era alguna cosa molt especial".

P.- I com seria aquesta "hominització"?

R.- Ser conscients del que significa aquesta paraula requerirà potser veure les coses d'una manera més oberta. Per exemple, col·locar aquesta competició entre els països desenvolupats i els menys desenvolupats en un marc més real i de menys propaganda. No es tracta de donar ni de donar almoina als pobres, ni de fer "biologisme". Hauria de ser una altra cosa. No sé com, però em sona a fals la major part dels arguments que s'esgrimeixen, sobretot des del punt de vista biològic, ja no diguem des de l'humà.

P.- Com es limitaria per selecció natural la població humana?

R.- L'espècie humana dels territoris desenvolupats ha trobat aquesta limitació de forma natural: el descens de la natalitat ha vingut espontàniament juntament amb la riquesa i la comoditat que aquesta comporta. Els països poc desenvolupats és impensable que accedeixin immediatament a qualsevol tipus de limitació voluntàriament acceptada. La reproducció és, potser inconscientment, l'única forma que tenen de mantenir les seves poblacions. Quins seran els seus factors de selecció? Doncs no sé, probablement tindran menys malalties que les que ens afligeixen a nosaltres. Perquè cal veure la quantitat de diners que invertim per a mantenir una vida. I de vegades és una vida miserable a l'allargar-la més enllà de certs límits. En canvi, els que es multipliquen més inverteixen molt menys diners a allargar la vida.

P.- Creu, com sostenen alguns científics, que les catàstrofes ens obligaran a canviar la nostra forma de veure'ns?

R.- És possible. Estem destrossant la naturalesa i és previsible que ocorrin algunes reaccions per aquest costat. El que no està clar és com combatrem el nostre etnocentrisme. Darwin va situar a l'home en el seu lloc, en la naturalesa, pel seu origen. Avui crec que l'ecologia ha de situar a l'home funcionalment dintre de la naturalesa. Això implica reconèixer un gran nombre de limitacions. Les diverses polítiques de control de població no són tan importants, encara que se'ls presti tanta atenció. Són una qüestió secundària des del punt de vista de l'espècie, encara que tenen el seu fonament quan afecten a la consciència de la gent. Però o es troben mètodes de regulació més acceptables, o es tendirà més a acceptar el que abans era inacceptable. Más transcendental és reconèixer els nostres límits abans de decidir què fem, perquè així sabrem què podem i què no podem fer o no devem fer. El punt clau, insisteixo, és que el darwinisme va ser una revolució cultural que hem tractat d'assimilar d'una manera còmoda: "Bé, sí, descendim del mico, però això no significa res, l'home és un ésser completament a part". I jo dic que no. Els mateixos factors de selecció natural que han permès evolucionar des dels nostres avantpassats a l'home, l'evolució cultural simbolitzada per la veu i la mà --l'ús d'artefactes per a aprofitar l'energia--, han configurat una naturalesa humana peculiar, però no suspén els factors biològics, com la variabilitat, la selecció natural, la transmissió genètica. Tot això segueix igual. Si l'evolució cultural indirectament limita la fertilitat de l'espècie, bé. Però si no la limita o igual per a tots, persisteixen llavors les tensions internes. Aquestes tensions internes neixen del propi procés de la selecció natural i de l'evolució general. Són coses molt importants que no podem oblidar fàcilment.

P.- Alguns científics sostenen que la contaminació del planeta està tenint com efecte una elevació de la taxa de infertilidat, ja detectable en alguns països industrialitzats.

R.- Això pot ser bo si limita l'augment de la població --salvant per descomptat els problemes de consciència que pot causar el "mètode"--, però al mateix temps ha de posar-nos en guàrdia. Si els països als quals hem condemnat --figurativament-- a una vida primitiva continuen sent fèrtils, a la llarga hi haurà una substitució de la nostra població per la d'aquests països. És una llei de vida, és el procediment natural de la vida que existeix des de sempre.

P.- Ecólegs del Tercer Món mantenen que els països industrialitzats seran cada vegada més depenents de les reserves alimentoses dels països en desenvolupament i això donarà una bolcada a la situació.

R.- Bé. sempre ho hem fet així. Hem anat a buscar l'energia on aquesta es troba. Actualment, malgrat els greus conflictes que sofreix Algèria, el gas segueix discorrent fins les nostres societats i puntualment es paga d'alguna forma. El món s'està convertint en un parcial entreteixit de cercles i trames de poder superposades, per a dir-lo de manera gràfica i potser exagerada. Entre elles lluiten amb una capacitat de maniobra i d'informació enormes, però la base biològica és el nostre cos i aquest es regeix per les regles genètiques de l'evolució.

P.- Què pensa de l'argument dels economistes que sostenen que el mercat s'encarregarà de regular la població i la distribució dels recursos?

R.- Penso que una gran dificultat cultural, científica i política és no tenir una definició del diners, del numerari, que sigui acceptable, efectiva i operacional dintre del camp de la biologia i l'ecologia. L'invent del diners no el tenen els animals. L'home el va idear com una forma simbòlica de la transmissió de béns. Però avui dia hi ha altres vies que la del diners, com l'especulació, que no tenen gens que veure amb la transmissió de béns, sinó amb una gestió del poder.

P.- Sobre la funció de la política actual...

R.- Bé, aparentment és una cosa passada, però en el fons la política determina comportaments semblants a l'ocell que surt en el matí i canta traient pit perquè se sàpiga que ell està allí i és el rei del seu territori. I es baralla si algú vol ocupar-lo. Coses com aquesta les hem oblidat perquè som molt poderosos i podem oblidar moltes coses. No percebem com propis els riscos que creem. És prova d'una falta de sensibilitat que s'estén per tot el teixit social, sobretot en els mitjans de comunicació, que ho dilueixen tot enmig d'un devesall d'informació intranscendent.

P.- Creu que la cooperació serà l'alternativa a la competència?

R.- Ho veig molt difícil. Establir una cooperació entre països rics i pobres em sembla molt difícil, encara que no impossible. Uns no volen intentar-ho i els altres no poden. Els mecanismes de la biologia duen amb ells també aquesta manera de facilitar o de resoldre vies de competició. L'ecòleg avui dia no pot deixar de ser biòleg i alguns d'aquests problemes tenen arrels en l'evolució. D'una banda, el problema sembla tractable si ens ho proposem. Però, per l'altra, devem comprendre que és intractable perquè afecta a sentiments molt profunds relacionats amb la competència innombrable entre les societats, molt difícil de superar. Podem parlar fins l'eternitat si som racistes o no i coses així. Però, en el fons, estem suplint el color de la pell pel color de la targeta de crèdit. Clar, quan es produeixen episodis crítics, com genocidis, assassinats polítics o atemptats terroristes, la gent es commou. Però devem ser conscients que sense arribar a aquests límits, tot el que ha dut a cometre el que considerem com barbaritats segueix actiu dintre de l'espècie humana. Sempre estem en situació de recaure, la qual cosa és part de l'aventura humana, que no és cosa fútil.

P.- Estem ara en més perill que abans?

R.- Sí, però només perquè som molt més poderosos. Ara tenim una capacitat extraordinària per a accelerar les conseqüències de qualsevol acció que després podríem veure com estúpida, però no necessàriament més estúpida que les que van cometre els nostres avantpassats.

Aquesta entrevista amb Ramon Margalef, realitzada el febrer de 1995, va apareixer en el número 11 (primavera de 1995) de la "Revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura", publicada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.


*Director d'en.red.ando: http://enredando.com

 
És permés el plagi total i/o parcial de la pŕgina web.
Els realitzadors d'aquesta únicament demanen que feu constar d'on heu extret el material que ens copieu, gràcies.
Per qualsevol dubte o suggerčncia, contacteu amb el Webmaster