Textos, Apunts, Activitats, Notícies, Links, Fòrum.
MENÚ
Apunts

 


LLEIS DE L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES

Segons Darwin l'evolució és l'única forma d'explicar el procés a través del qual una espècie es desdobla en dues (ella mateixa i la que s'origina en ella). L'evolució és una teoria que explica la marxa -el camí- de la vida i no explica l'origen de la vida. El tema de l'origen de la vida és una qüestió de bioquímica, plantejat molt després de Darwin.

Segons la teoria de l'evolució una espècie es desdobla en dues a partir d'un procés d'adaptació selectiva i de lluita per la vida. Aquests dos elements els anomenem criteris bàsics de l'evolució (en alguns llibres apareixen com a lleis de Darwin).

· L'adaptació selectiva significa que els elements que permeten a una espècie sobreviure millor tenen més facilitat per a trametre's a la següent generació (per exemple, el pèl en animals que viuen en climes freds).

· La lluita per la vida significa que només els "forts", és a dir els "ben adaptats" poden reproduir-se amb èxit.

Aquests criteris bàsics determinen el canvi evolutiu.

L'evolució es justifica amb tres tipus de proves:

1.- Paleontològiques
2.- Biològiques
3.- Biogeogràfiques

1.- Paleontològiques: són els fòssils, que mostren que existeix una cadena en l'evolució

2.- Biològiques, són les que fan referència a l'estructura biològica i somàtica (corporal) dels éssers vius. N'hi ha de tres menes:

a.- D'identitat biològica: Tots els éssers vius estan compostos de les mateixes substàncies químiques i, fonamentalment, d'aigua. Tots els éssers vius tenen els mateixos processos (digestió, excreció, etc.)

b.- D'identitat anatòmica: Tots els animals tenen un cor com a motor.

c.-D'identitat embriològica: Els primers estadis en el desenvolupament són idèntics en tots els animals. (ontogènesi rememora la filogènesi).

3.- Biogeogràfiques: Es pot observar que cada nivell climàtic permet l'adaptació d'uns tipus d'animals diferents (no hi ha lleons als pols, ni ossos polars als tròpics)

Actualment, a més dels criteris bàsics darwinians hom acostuma a afirmar que hi ha cinc lleis generals de l'evolució:

1.- Llei de la complexitat quantitativa i qualitativa: La qualitat s'aconsegueix a través de síntesis de complexitat creixent.

2.- Llei de l'ortogènesi: L'evolució té un caràcter ascendent (finalista o no). Això implica que hi ha un progrés evolutiu fins arribar a l'home.

3.- Llei de Dollo: L'evolució és irreversible. Un cop adquirit un caràcter genètic aquest ja no es perd (p. ex. la cua dels gossos).

4.-Llei de l'especialització progressiva: En l'escala evolutiva hi ha especialitzacions genètiques i funcionals.

5.- Llei d'encervellament i subjectivització: L'eix de les conquestes evolutives successives es troba al sistema nerviós. Com més evolucionada és una espècie, més complex és el seu sistema nerviós.


 
És permés el plagi total i/o parcial de la pŕgina web.
Els realitzadors d'aquesta únicament demanen que feu constar d'on heu extret el material que ens copieu, gràcies.
Per qualsevol dubte o suggerčncia, contacteu amb el Webmaster