Lèxic bàsic 1

Tria el concepte que correspon a les definicions.

Sinònim de "cosificació". Situació de l'home
que no se sent lliure (o realment no n'és) i tan sols existeix considerat
com una "cosa" (com un objecte i no com un subjecte).
El mot ja va ser usat per Aristòtil (s. IV a.C.). Etimològicament
significa "ciència o tractat de l'home".
Projectar una semblança entre elements i processos de la vida exclusivament
humana i fets o processos de la realitat física, material. (p.ex.
representar la divinitat en forma humana)
Mot que va usar el filòsof francès J.J. Rousseau per indicar
que en l'origen dels temps els homes vivien suposadament lliures i feliços
en la naturalesa, en una mena d'innocència originària. Aquesta
hipòtesi no és acceptada avui per cap etnòleg cultural
seriós i prové d'una mena de fascinació dels filòsofs
per la naturalesa.
Tot el que s'accepta sense raonar.