Emplena els buits

  

Posa les paraules adients en els buits. Un cop ho hagis fet, comprova els resultats.

   animals      experiència      homes      paraula      societat   

"L'home es distingeix dels altres pel fet que tota l'experiència que va aconseguint de la realitat l'organitza contínuament en pensament, en experiència comunicable, mitjançant la , a altres homes. A l'inrevés, tot home adquireix la major part de la seva en forma de paraula oral o escrita, això és, organitzada ja en pensament per altres homes [...] De manera que, en resum, el medi de cada home està estructurat per altres ; com ja és sabut, el medi humà és la ".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faustino CORDÓN: La naturalesa de l'home a la llum del seu origen biològic.